Kurumsal Sürdürülebilirlik Nedir ve Neden Önemlidir?

Kurumsal Sürdürülebilirlik Nedir ve Neden Önemlidir? Kurumsal Sürdürülebilirlik Nedir ve Neden Önemlidir?

Şirketler için başarının ve kazancın sürekliliği oldukça önemlidir. Bunu sağlamak için bazı stratejiler geliştirmek şart. Geliştirilen stratejilerin de uzun vadeli faydalar sağlayacak şekilde uygulanması gerekiyor. Şirketler başarı ve kazancı sürekli hâle getirmek için kurumsal sürdürülebilirlik stratejilerinden faydalanıyor. Peki, kurumsal sürdürülebilirlik nedir ve sürdürülebilir stratejiler nasıl geliştirilir?

Kurumsal Sürdürülebilirlik Nedir?

Kurumsal sürdürülebilirlik; şirket faaliyetleri özelinde uzun vadeli değerler yaratmak amacıyla çevresel, sosyal ve ekonomik alanlarda uygulanan çalışma stratejileri bütünüdür. Kurumsal yönetim ilkelerine bağlı kalmak ve karar mekanizmalarını sürece dahil etmek de kurumsal sürdürülebilirliğin dinamiklerindendir.

Şirketler için sürdürülebilirlik fikri; hizmet kolları, faaliyet alanı ve sektör açısından farklılık gösterir. Ortak nokta ise gelecekteki ihtiyaçları karşılayabilecek kaynakları tüketmeden mevcut ihtiyaçları karşılayabilme hedefidir.

Kurumsal sürdürülebilirlik; ekonomik, çevresel ve sosyal olmak üzere üç ana başlıkta uygulanır. Şimdi, bu başlıklara yakından bakalım:

Sürdürülebilir Ekonomi

Sürdürülebilir ekonomi, daha fazla kâr etme üzerine kurulu bir fikir değildir. Buradaki asıl konu, etik değerler ile elde edilen kâr arasında dengedir. Kısa vadede yüksek kazanç getiren fakat şirketin etik değerleri dışında kalan uygulamalar, kurumsal sürdürülebilirliğin ekonomi kolunun da dışında kalır. Amaç, sürdürülebilir bir strateji ile etik değerlere bağlı kalarak uzun vadeli kâr elde etmektir.

Sürdürülebilir Çevre

Kurumsal sürdürülebilirliğin çevre kolu; sadece şirketleri değil, şirket dışı unsurları da ilgilendiriyor. Bu nedenle en önemli kol olarak kabul ediliyor. Karbon ayak izi, plastik atık ve iklim değişikliği gibi konular göz önünde bulundurulduğunda sürdürülebilir çevre stratejilerinin önemi artıyor.

Sürdürülebilir çevre uygulamaları hem olumsuz çevresel etkileri azaltmak hem de şirket içi tasarruf sağlamak için faydalıdır. Çevre dostu, yeşil dünya odaklı ve geri dönüşümü destekleyen uygulamalar, şirketlerin güven toplamasını da sağlar.

Sürdürülebilir Sosyallik

Sürdürülebilir sosyallik, diğer iki kolu da içinde barındırıyor. Çünkü bu fikrin temelinde, toplum ve çalışan memnuniyeti geliyor. Ekonomi kolunun etik gelir fikri ve çevre kolunun doğa dostu uygulamaları, sürdürülebilir sosyallik çerçevesinde değerlendirildiğinde toplum desteği sağlamak kolaylaşıyor.

Şirketlerin toplum ile ilişkisi, çalışanları ile ilişkisine de dikkat etmesini gerektiriyor. Bu da sürdürülebilir sosyalliğin şirket içi uygulamalarını kapsıyor. Çalışanların yasal haklarını ihlal etmemek, uygun çalışma ortamı ve adil ücretlendirme gibi adımlar atmak, kurumsal sürdürülebilirliğin olmazsa olmazlarındandır.

Kurumsal Sürdürülebilirlik Neden Önemli?

Kurumsal Sürdürülebilirlik Neden Önemli?


Sürdürülebilirlik alanında çalışmalar yapmak, kurumlar için her açıdan önemlidir. Ekonomik sürdürülebilirlik ile şirketler, paydaşlarına ve iş ortaklarına etik kazanç hedeflediğini beyan edebilirler. Bunun getireceği güven algısı ile marka değeri ve sektörel bilinirlik artar.

Çevresel sürdürülebilirlik, öncelikle gelecek nesillerin yaşamına dokunma noktasında önem taşır. Sınırlı dünya kaynaklarının bilinçli kullanımı, şirketin çevresel problemlere karşı sorumluluk aldığını gösterir. Bu uygulamalar ile hem kaynaklar korunabilir hem de tüketici karşısında değerli bir kurumsal kimlik kazanılabilir.

Sosyal sürdürülebilirlik ise şirketin geleceği ve başarının istikrarı için önemlidir. Çalışan deneyimini iyileştirmek, adil bir işveren kimliğine sahip olmak ve tüm paydaşlara değer katmak, personel bağlılığını artırır. Böylece verimli çalışanları kaybetme riski minimuma iner ve yetenekli çalışanları ekibe almak için ikna etmek kolaylaşır.

Şirketlerde Sürdürülebilirlik Stratejisi Nasıl Oluşturulur?

Şirketler için sürdürülebilirlik stratejilerinin oluşturulma aşaması, kurumsal yapıya göre farklılaşarak ilerler. Şirketin ekonomik, sosyal ve çevresel olgulara hangi açıdan ve ne derece temas ettiği, kurumsal sürdürülebilirlik için belirleyici unsurdur. Son aşamada ise uygulamadaki tüm stratejilerin ürün ve hizmetlere nüfuz ederek tüketiciye ulaşması önemlidir.

Kurumsal sürdürülebilirlik stratejisini oluşturmak, iki aşamalı bir süreçtir. İlk aşama şöyle ilerler:

  • Sektörün ticari faktörlerini tanımlama
  • Vizyon belirleme
  • Amaç ve hedef tanımlama
  • Mevcut durum tespiti
  • Mevcut durum ve hedef durum arasında eksiklik analizi

İlk aşama tamamlandıktan sonra elde edilen veriler, stratejik fikirlerin üretiminde kullanılır ve ikinci aşamaya geçilir. İkinci aşamanın adımları ise şöyle:

  • Strateji oluşturma
  • Aksiyon planı hazırlama
  • Stratejiyi uygulamaya koyma
  • Uygulamanın etkilerini izleme ve değerlendirme
  • Eksikleri tespit edip iyileştirerek süreci yenileme

Kurumsal sürdürülebilirliğin mümkün olması için bu sürecin bir döngü hâlinde devam etmesi gerekir. Elbette bu döngü; ekonomik, sosyal ve çevresel fikirler çevresinde devam etmelidir.

Kurumsal Sürdürülebilirlik İçin TokenFlex

Kurumsal Sürdürülebilirlik İçin TokenFlex


TokenFlex, kurumsal sürdürülebilirliğin üç kolunda da şirketinize fayda sağlayabilir. Türkiye’nin ilk dijital yemek kartı olan TokenFlex, plastik atık yaratmadığı için çevresel sürdürülebilirlik stratejilerine dahil edilebilir. Çok sayıda çalışanınız bulunduğunu düşünürsek dijital yemek kartına geçiş yapmayı, plastik atık üretimini en aza indirmek için faydalı bir adım olarak gösterebiliriz.

Buna ek olarak TokenFlex, çalışanlara yemek kartını popüler restoranlar ve marketlerde kullanma hakkı verir, mobil ödeme kolaylığı sağlar. Çalışanlarınıza sağlayacağınız bu imkânlar, sosyal sürdürülebilirlik açısından faydalıdır. Ayrıca çalışanlarınıza TokenFlex ile destek olmanız, şirketinize vergi muafiyeti avantajı sağlar. Bu da ekonomik sürdürülebilirlik kapsamında değerlendirilebilir.

Kurumsal sürdürülebilirliğe adım atmak ya da mevcut stratejilerinizi bir adım ileri taşımak için TokenFlex’e hemen başvurabilirsiniz.

TokenFlex Uzman Yazarları

Yazar Avatarı

TokenFlex, Türkiye'nin ilk tamamen dijital yemek kartı olarak 2022 yılında Koç Holding iştiraki Token Finansal Teknolojiler tarafından geliştirilmiştir. TokenFlex uzman yazarları, işletme sahipleri, girişimciler, insan kaynakları yöneticileri ve her zaman yeniyi yakalamak isteyen bütün kurumsal liderler için uzmanlıklarını kullanarak en doğru ve en güncel bilgileri derler. Gıda sektörü, vergi mevzuatı, işletme yönetimi, insan kaynakları, finansal yönetim, pazarlama ve çevresel sürdürülebilirlik gibi geniş bir alanı kapsayan konularda güvenilir kaynak analizi yapar ve bu bilgileri sizler için kaleme alır.