Kriz Yönetimi Nedir? Kriz Yönetim Planı Nasıl Oluşturulur?

Kriz Yönetimi Nedir? Kriz Yönetim Planı Nasıl Oluşturulur? Kriz Yönetimi Nedir? Kriz Yönetim Planı Nasıl Oluşturulur?

İşletmelerde zaman zaman bazı krizler ortaya çıkabilir. Aniden gelişen bu kriz durumlarından en az seviyede etkilenmek için ise etkin bir kriz yönetimine ihtiyaç vardır. Kriz yönetimi için de krizleri tanımlamak ve kapsamlı bir kriz yönetim planı yapmak gerekir. Biz de bu nedenle işletmeler için “Hangi durumlar kriz oluşturur, kriz nasıl yönetilir ve kriz yönetim planı nasıl yapılır?” gibi soruları cevapladık.

İşletmeler İçin Kriz Nedir?

Kriz, beklenmedik bir şekilde ortaya çıkan ve müdahale edilmediğinde ciddi problemler doğuran olay ve durumları ifade eder. İşletmeler için risk, iş süreçlerini durduran ve aksatan her şey olabilir. Şirketin finansal durumunu olumsuz etkileyebilecek, yönetim sürecini etkisiz hale getirebilecek ve hedeflere ulaşma konusunda engeller çıkarabilecek tüm olaylar risk olarak tanımlanabilir. Kurumsal krizler için beklenmedik istifaları, anlaşmadan çekilen iş ortaklarını ve kurum içi anlaşmazlıkları örnek olarak gösterebiliriz.

Kriz Yönetimi Nedir?

Kriz yönetimi, olası krizlere karşı tedbir almaktan krize müdahale etmeye kadar tüm süreçleri içeren bir iş stratejisidir. Belirli kurallar, planlar ve stratejiler dahilinde ilerleyen kriz yönetimi, şirketin krizlerden zarar görmemesini sağlamayı hedefler. Olası krizler her ne kadar problem çıkarsa da doğru bir kriz yönetimi ile bu problemlerin etkileri minimuma indirilebilir.

Ayrıca kriz yönetiminin başlıca amaçları arasında krize sebep olabilecek durumları önlemek de vardır. Bu nedenle beklenmedik problemlerin yaşanma ihtimalini en aza indirmek için de kriz yönetimine ihtiyaç duyulur. Peki, kriz yönetimi nasıl yapılır?

Kriz Yönetim Planı Nasıl Oluşturulur?

Kriz Yönetim Planı Nasıl Oluşturulur?


Etkili bir kriz yönetimi için temel kural, doğru adımlar atılarak yapılmış bir yönetim planına sahip olmaktır. Plana sadık kalarak olası krizleri önleyebilir ve kriz durumlarında yapmanız gerekenleri önceden bilebilirsiniz. İşte, 5 adımda kriz yönetimi planı oluşturmak için yapmanız gerekenler:

  1. Potansiyel krizleri belirleyin.
  2. Kriz yönetim ekibi kurun.
  3. Acil durum planları oluşturun.
  4. İletişim stratejileri geliştirin.
  5. Eğitimler düzenleyin.

Şimdi, bu adımların detaylarına bakalım.

1. Potansiyel Krizleri Belirleyin

Kriz yönetim planı oluşturmaya, karşılaşabileceğiniz potansiyel krizleri belirlemek için kapsamlı bir risk değerlendirmesi yaparak başlayın. Doğal afetler, siber güvenlik tehditleri, tedarik zinciri kesintileri ve personel sorunları gibi hem iç hem de dış faktörleri göz önünde bulundurun. Bu sayede en önemli risklerin önceliklendirilmesini ve planın buna göre uyarlanmasını sağlayabilirsiniz.

2. Kriz Yönetim Ekibi Kurun

Çeşitli departmanlardan farklı beceri ve uzmanlıklara sahip kilit kişilerden oluşan özel bir kriz yönetimi ekibi oluşturun. Bu ekip, bir kriz sırasında kuruluşun müdahalesine liderlik etmekten, eylemleri koordine etmekten ve kritik kararlar almaktan sorumlu olmalıdır. Ayrıca her ekip üyesinin açıkça tanımlanmış rolleri ve sorumlulukları bulunmalıdır.

3. Acil Durum Planları Oluşturun

Belirlediğiniz potansiyel krizler için müdahale ve acil durum planları geliştirin. Bu planlar, krizi etkin bir şekilde yönetmek için atmanız gereken adımları önceden bilmenizi sağlar. İletişim, kaynak kullanımı, personel yönetimi ve karar alma süreçlerine ilişkin görevleri ve detayları da bu plana ekleyin. Buna ek olarak acil durum planlarınızı sık sık gözden geçirin. Ardından planlarınızı, değişen risk faktörlerini ve teknolojik gelişmeleri dikkate alarak güncelleyin.

4. İletişim Stratejileri Geliştirin

İletişim, kriz yönetiminin en önemli unsurudur. Kriz sırasında bilginin şirket içinde ve dışında nasıl paylaşılacağını ana hatlarıyla belirten açık ve etkili bir iletişim stratejisi geliştirin. İletişimden sorumlu personellerin rollerini tanımlayın, iletişim kanallarını belirleyin ve kriz mesajları için şablonlar oluşturun. İlgili personelleri de iletişim konularında detaylı şekilde bilgilendirin. Böylece kriz anında karışıklık yaşanmasını önleyebilir, sürecin verimli ilerlemesini sağlayabilirsiniz.

5. Eğitimler Düzenleyin

Kriz yönetimiyle ilgili çalışanlarınızı yeterli seviyede bilgilendirdiğinizden emin olun. Bu bilgilendirmeler için düzenli olarak eğitimler verin veya profesyonellerden destek alın. Başta kriz yönetim ekibi olmak üzere her personelin kriz durumlarında doğru eylemler gerçekleştirebilmesi için bu eğitimler önemlidir.

Kriz Yönetimi Neden Önemlidir?

Günümüzün hızla değişen ve öngörülemeyen iş ortamında iyi geliştirilmiş bir kriz yönetim planına sahip olmak, her büyüklükteki ve sektördeki kuruluş için çok önemlidir. Kriz yönetimi planı; krizlere etkin bir şekilde yanıt vermek, krizleri yönetmek, olası zararları en aza indirmek, itibarı korumak, çalışanların ve müşterilerin güvenliğini sağlamak için bir yol haritası sağlar. Bu nedenle krizlerin her an ortaya çıkabileceğini bilmeniz ve kriz yönetimini bu detaylar doğrultusunda önemsemeniz gerekir.

Kriz yönetiminin önemini artıran ve ciddi krizlere sebep olabilen durumların başında, kilit noktalarda görev yapan çalışanların istifa etmesi gelir. Bu ciddi krizi önlemenin yolu ise personellerin çalışma deneyimlerini iyileştirmektir. Bunu sağlamak için ihtiyacınız olan bilgilere ise “Çalışan Deneyimini İyileştirmek İçin Yeni Nesil Fikirler” başlıklı yazımızdan ulaşabilirsiniz.

TokenFlex Uzman Yazarları

Yazar Avatarı

TokenFlex, Türkiye'nin ilk tamamen dijital yemek kartı olarak 2022 yılında Koç Holding iştiraki Token Finansal Teknolojiler tarafından geliştirilmiştir. TokenFlex uzman yazarları, işletme sahipleri, girişimciler, insan kaynakları yöneticileri ve her zaman yeniyi yakalamak isteyen bütün kurumsal liderler için uzmanlıklarını kullanarak en doğru ve en güncel bilgileri derler. Gıda sektörü, vergi mevzuatı, işletme yönetimi, insan kaynakları, finansal yönetim, pazarlama ve çevresel sürdürülebilirlik gibi geniş bir alanı kapsayan konularda güvenilir kaynak analizi yapar ve bu bilgileri sizler için kaleme alır.