Kurum Kültürü Nedir, Nasıl Oluşturulur?

Kurum Kültürü Nedir, Nasıl Oluşturulur? Kurum Kültürü Nedir, Nasıl Oluşturulur?

Bir şirketin başarısını olumlu yönde etkileyen unsurlar arasında hem çalışan hem de müşteri mutluluğu bulunur. Her iki tarafın memnuniyetini sürdürülebilir bir şekilde üst seviyede tutmak ise ancak yerleşmiş bir kurum kültürüyle mümkündür. Ayrıca kurum kültürü, şirketin iç ve dış ilişkilerini doğrudan etkiler. Peki, kurum kültürü nedir ve nasıl oluşturulur?

Kurum Kültürü Nedir?

Kurum kültürü (corporate culture), kurumsal bir oluşumun soyut değerlerini ve bu değerlere bağlı olarak üyelerin somut davranışlarını oluşturan standartlar bütünüdür. Hem soyut hem de somut olgular içeren kurum kültürü; kolektif anlayışı, etik değerleri, normları, inançları ve üyelerin karakterlerini de içinde barındırır. Tüm bu olguların davranış ve eyleme dönüşmesi ise kurum kültürünün ilgili kurum içinde yaşanmasını sağlar.

Kurum kültürü, şirket yapısı içerisinde pozisyon fark etmeksizin tüm çalışan, yönetici ve idarecileri kapsar. Dolayısıyla şirket içi ortamdan uzaktan çalışma modellerine kadar her aşamada kurum kültürünün etkisi görülür. Bu kültür; tüm üyelerin, birbirlerine ve müşteri, iş ortağı, tedarikçi gibi dış üyelere nasıl davranacaklarını belirler.

Kurum Kültürü Nasıl Oluşturulur?

Oturmuş bir kurum kültürü, şirket içinde ve dışında birçok aşamada kuruma fayda sağlar. Çalışanlar arası iyi bir ilişki ve her bir üyenin mutluluğu, çalışma performansını ve verimini artırır. Dış ilişkilerde ise müşteri memnuniyeti üst seviyelere ulaşır, başarı oranı yükselir. Sorunsuz bir şekilde işleyen ve uzun vadede sürdürülebilirliğini yitirmeyen bir kurum kültürü oluşturmak için ise doğru yollardan gitmek gerekir. İşte, kurum kültürü oluşturmanın 8 yolu:

1. Markanızı Tanımlayın

Marka tanımlama veya betimleme, özellikle müşteri ve iş ortaklarınızın, kurum kültürünüzü benimsemesini sağlayacak bir adımdır. Bu nedenle markanızın kime ne ifade ettiğini net bir şekilde belirleyip bunun üyeler yani çalışanlar arasında yayılmasını sağlamalısınız. Böylece çalışanlarınız, müşteri ve iş ortaklarınızla markanızın karakterini yansıtacak şekilde iletişim kurarlar. Bu ortak dil ise kurum kültürünüzün oluşmasını temelden destekler.

2. Şirket Değerleri Konusunda Net Olun

Kurum kültürünün en önemli dinamikleri şirket değerlerinden oluşur. Bu nedenle değerlerinizi net sınırlar içerisine oturtmalısınız. Ticari, sosyal, toplumsal ve etik değerlerinizin hangi yönde olacağını belirleyip bunu tüm üyelerle paylaşmalısınız. Şirketinizle ilgili atılacak tüm adımların bu değerlere uygun bir şekilde atılmasını sağlamalı, değerlere aykırı davranışlara izin vermemelisiniz.

3. İletişim Tarzını Belirleyin

İletişim, kurum kültürünün belirleyici özelliklerinden biridir. Yazılı ve sözlü iletişim tarzı, kurum kültürünü doğrudan yansıtır. Dolayısıyla kültürü oluşturmak için iletişim modelinizin çalışanlar arasında yerleşmiş olması çok önemli.

Bu noktada asıl belirlemeniz gereken iletişim tarzı, üyeler arasında olandır. Yani çalışanlarınızın birbirleriyle nasıl bir iletişim kurması gerektiğini her seviyedeki çalışanınıza bildirmelisiniz. Özellikle ast-üst ilişkisinin olumsuz etkiler yaratmaması ve kurum kültürünü zedelememesi için iletişim tarzını belirlerken dikkatli olmalısınız.

4. Karşılıklı Geri Bildirime İmkân Verin

Sürdürülebilir bir kurum kültürü oluşturmak için geri bildirimlerden beslenmek oldukça önemlidir. Bunun için çalışan, yönetici, idareci ve diğer tüm üye gruplarının birbirleri hakkında geri bildirimler vermesini sağlamalısınız. Olumlu ve olumsuz tüm durumların açık bir şekilde dile getirilmesi, olası sorunların erken tespiti ve çözümü için faydalı olur. Bu sayede gruplar, karşılıklı olarak birbirlerini geliştirir ve kurum kültürü uzun vadede başarılı bir şekilde korunur.

5. Çalışanlarınızı Takdir Edin ve Ödüllendirin

Çalışanlarınızı Takdir Edin
 

Kurum kültürü dinamiklerinden bir diğeri de motivasyondur. Çalışanlarınızı ne kadar iyi motive ederseniz kurum kültürünüzü de o kadar hızlı şekilde oluşturursunuz. Motivasyon kaynağı olarak hak edilen seviyede maaş, dinlenmeye yetecek kadar izin günü ve keyifli çalışma ortamı ile yemek kartı, yol desteği, evlilik yardımı gibi sosyal yan hakları tercih edebilirsiniz. Fakat konunun bir de çalışma performansı tarafı vardır.

Çalışanlarınızı iyi imkânlar ile sosyal anlamda motive edebilirsiniz. İş performansını ve verimliliği artırmak için ise başarıları takdir etmek en etkili yöntemlerden biridir. Çalışma sürecini kurum kültürüne bağlı bir şekilde devam ettiren, değerleri koruyarak kültürün sürdürülebilirliğine destek olan ve şirket için faydalı işlere imza atan çalışanlarınızı takdir ve ödüllerle motive etmeyi ihmal etmeyin.

6. Kültürünüzü Yaşatan Liderler Seçin

Kurum kültürünün oturması için uzun süre korunması ve etkin bir şekilde uygulanması gerekir. Uygulama sürecine ise bütün üye grupları katkıda bulunmalıdır. Bunu sağlamak için yönlendirmeye daha üst kademelerden başlamanızda fayda var. Kurum kültürünüzü yaşatacak liderlere sahip olmak için kültürü oluştururken liderleri sürece dahil etmelisiniz.

İdareci, yönetici ve takım liderleriyle birlikte bir kurum kültürü oluşturduğunuzda, kültürün çalışanlar arasında yayılması daha kolay olur. Çalışanlar arasına yayılan kültürün olgunlaşması için de kültüre bağlı şekilde hareket eden liderlerin büyük faydası olacaktır.

7. İşe Alım Sürecinde Hassas Davranın

Kurum kültürü oluşturmak zaman alır. Geçen zamanda şirket içindeki yapıyı da kültüre uygun bir hale getirmek için çalışmalısınız. Bu noktada yapabileceğiniz en etkili eylem, işe alım süreçlerini revize etmek. Personel adaylarını, nitelik ve yeteneklerin yanında kurum kültürüne uygunluğu konusunda da değerlendirmelisiniz. Kültürel yapınıza uygun olan adayları işe alarak kurum kültürünün etkin bir şekilde oluşmasını sağlayabilirsiniz.

8. Çalışan Deneyimini Kişiselleştirin

Kurum kültürü, kolektif yapıdaki üyelerin ortak davranışları ile oluşur ve korunur. Fakat her bir üyenin aynı zamanda birey olduğunu da unutmamalısınız. Bu nedenle ortak yapı kadar bireyselliğe de önem vermeli, çalışanlarınızın deneyimlerini kişiselleştirmelisiniz. Her bir çalışanınızın dikkate değer olduğunu hissettirmeli ve gerekli durumlarda bireysel imkânlar tanımalısınız. Bu konudaki yol haritanızı ise çalışanlar arasında yapacağınız memnuniyet anketleriyle çizebilirsiniz.

Çalışan deneyimini kişiselleştirirken wellbeing (çalışan esenliği) konusunu da ele alabilirsiniz. Çalışanlarınızı ruhsal, fiziksel ve zihinsel açıdan zinde tutarak kurum kültürünüzün varlığını koruyabilirsiniz. Bu konuda detaylı bilgilere ise “Wellbeing (Çalışan Esenliği) Nedir, Nasıl Sağlanır?” başlıklı yazımızdan ulaşabilirsiniz.

TokenFlex Uzman Yazarları

Yazar Avatarı

TokenFlex, Türkiye'nin ilk tamamen dijital yemek kartı olarak 2022 yılında Koç Holding iştiraki Token Finansal Teknolojiler tarafından geliştirilmiştir. TokenFlex uzman yazarları, işletme sahipleri, girişimciler, insan kaynakları yöneticileri ve her zaman yeniyi yakalamak isteyen bütün kurumsal liderler için uzmanlıklarını kullanarak en doğru ve en güncel bilgileri derler. Gıda sektörü, vergi mevzuatı, işletme yönetimi, insan kaynakları, finansal yönetim, pazarlama ve çevresel sürdürülebilirlik gibi geniş bir alanı kapsayan konularda güvenilir kaynak analizi yapar ve bu bilgileri sizler için kaleme alır.