Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler Nelerdir?

Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler Nelerdir? Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler Nelerdir?

Vergi mükellefi olan kişi ve kurumlar, işleriyle ilgili harcamalarını gider göstererek vergi indirimlerinden faydalanabiliyorlar. Fakat bu konu ile ilgili bazı sınırlandırmalar mevcut. Yani yapılan tüm harcamalar gider olarak kabul edilmiyor ve her harcama için vergi indirimi söz konusu olmuyor. Yasal mevzuatlarda kanunen kabul edilmeyen giderler olarak adlandırılan bu harcamalar, iş yeri veya iş geliştirme süreçleriyle ilgili olarak görülmüyor. Dolayısıyla gider olarak kaydedilmeleri de mümkün olmuyor.

Buna göre kanunen kabul edilmeyen gider veya kısaca KKEG nedir?

Kanunen Kabul Edilmeyen Gider (KKEG) Nedir?

Kanunen kabul edilmeyen gider, işletmelerin vergi matrahından düşemeyeceği harcamaları ifade eden bir tanımdır. Vergi mükellefleri, ticari faaliyetleriyle ilgili olsa bile her harcamalarını vergi matrahından düşemezler ve bu söz konusu harcamalar, kanunen kabul edilmeyen gider olarak vergi kanunlarında yer alır.

Kanunen kabul edilmeyen giderler; bir işletmenin bağlı olduğu vergi kanunuyla birlikte türüne, faaliyet alanına ve ticaret hacmine göre farklılık gösterir. Bu giderlerin belirlendiği farklı kanunlar vardır. KKEG kapsamındaki harcamalar, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun ilgili maddelerine göre belirlenir.

Kurumlar Vergisi Kanunu’na Göre Kabul Edilmeyen Giderler Nelerdir?

Kurumlar Vergisi Kanunu kapsamında kanunen kabul edilmeyen giderler listesi şu şekildedir:

 1. Öz sermaye üzerinden ödenen veya hesaplanan faizler
 2. Örtülü sermaye üzerinden ödenen veya hesaplanan faiz, kur farkları ve benzeri giderler
 3. Her ne şekilde ve ne isimle olursa olsun ayrılan yedek akçeler
 4. Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılan kazançlar
 5. Kurumlar vergisi tutarı
 6. Her türlü para cezaları, vergi cezaları, gecikme zamları ve bunlarla ilgili faizler
 7. Menkul kıymetlerin değerinin altında satılmasından dolayı doğan zararlar ve bu işlemle ilgili ödenen komisyonlar
 8. Kiralama yoluyla edinilen veya işletmede kayıtlı olan yat, kotra, tekne, sürat teknesi gibi motorlu deniz taşıtları ile uçak, helikopter gibi hava taşıtlarından işletmenin esas faaliyet konusu ile ilgili olmayanların giderleri ve amortismanları
 9. Kuruma veya ortaklara, yöneticilere ve çalışanlara ait suçlardan kaynaklanan maddi ve manevi tazminat giderleri
 10. Radyo, televizyon veya basın yoluyla işlenen fiillerden doğan tazminat giderleri
 11. Tütün ve tütün mamülleri ile alkol ve alkollü içkiler için yapılan ilan ve reklamların %50’si (Bu oran Cumhurbaşkanı kararıyla dönemsel olarak değişebilir.)
 12. Hakkında reklam yasağı uygulananlara internet ortamında verilen reklamların giderleri

Gelir Vergisi Kanunu’na Göre Kabul Edilmeyen Giderler Nelerdir?

Gelir Vergisi Kanunu’na Göre Kabul Edilmeyen
 

Gelir Vergisi Kanunu’nun “Gider kabul edilmeyen ödemeler” başlıklı 41. maddesinde, KKEG kapsamındaki harcamalar yer alır. Peki, bu maddeye göre kanunen kabul edilmeyen giderler nelerdir?

 • İşletme sahibi ile işletme sahibinin eşi ve çocuklarının işletmeden çektikleri paralar ve aynen aldıkları sair değerler (ürün ve hizmetler)
 • İşletme sahibine veya eşine ve küçük çocuklara işletmeden ödenen ücretler, aylıklar, komisyonlar, ikramiyeler ve tazminatlar
 • İşletme sahibinin işletmeye koyduğu sermaye için işlenen faizler
 • İşletme sahibinin, eşinin veya çocuklarının işletmedeki cari hesapları veya alacakları üzerinden işlenen faizler
 • İşletme sahibinin suçlarından doğan tazminatlar
 • Her türlü para ve vergi cezaları
 • Tütün ve tütün mamülleri ile alkol ve alkollü içkiler için yapılan ilan ve reklamların %50’si (Bu oran Cumhurbaşkanı kararıyla dönemsel olarak değişebilir.)
 • Kiralama yoluyla edinilen veya işletmede kayıtlı olan yat, kotra, tekne, sürat teknesi gibi motorlu deniz taşıtları ile uçak, helikopter gibi hava taşıtlarından işletmenin esas faaliyet konusu ile ilgili olmayanların giderleri ve amortismanları
 • Yabancı kaynakları öz sermayesini aşan işletmelerin, söz konusu yabancı kaynaklarına ait faiz, komisyon, kâr payı ve kur farkı gibi giderlerin %10’luk kısmı
 • Radyo, televizyon veya basın yoluyla işlenen fiillerden doğan tazminat giderleri
 • Hakkında reklam yasağı uygulananlara internet ortamında verilen reklamların giderleri

Kanunen Kabul Edilmeyen Diğer Giderler Nelerdir?

Yukarıdaki kanunlar kapsamında belirtilmemesine rağmen genel vergi hukukuna aykırı olduğu için kabul edilmeyen bazı giderler de vardır. Ticari kazancın elde edilmesiyle ilgili olmayan, belgelendirilmeyen ve kanunen yasaklanmış konularla ilgili olan giderler KKEG olarak değerlendirilir. Kanunen kabul edilmeyen diğer giderler olarak şu harcamaları sıralayabiliriz:

 • Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi ile Katma Değer Vergisi ve Özel İletişim Vergisi ödemeleri
 • Devletin ilgili kurumları tarafından karşılanan sigorta primleri
 • Yönetim kurulu başkanlarına ve üyelerine ödenen ikramiyeler
 • İşletmeden çalınan mallardan doğan zararlar
 • Bağışlanan iş malzemeleri, ürünler ve hizmetlerle ilgili giderler
 • Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında ayrılan karşılıklar

Kanunen kabul edilmeyen giderler hesaba gider olarak kaydedilmediği için bu giderleri vergiden düşemezsiniz. Fakat vergiden düşebileceğiniz harcamalar da mevcuttur. Söz konusu harcamalar ile ilgili detaylara “Gider Göstererek Vergiden Düşebileceğiniz Harcamalar” başlıklı yazımızdan ulaşabilirsiniz.

TokenFlex Uzman Yazarları

Yazar Avatarı

TokenFlex, Türkiye'nin ilk tamamen dijital yemek kartı olarak 2022 yılında Koç Holding iştiraki Token Finansal Teknolojiler tarafından geliştirilmiştir. TokenFlex uzman yazarları, işletme sahipleri, girişimciler, insan kaynakları yöneticileri ve her zaman yeniyi yakalamak isteyen bütün kurumsal liderler için uzmanlıklarını kullanarak en doğru ve en güncel bilgileri derler. Gıda sektörü, vergi mevzuatı, işletme yönetimi, insan kaynakları, finansal yönetim, pazarlama ve çevresel sürdürülebilirlik gibi geniş bir alanı kapsayan konularda güvenilir kaynak analizi yapar ve bu bilgileri sizler için kaleme alır.